Разисквания
126 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ulmer Thomas"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Мед (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Равенството между жените и мъжете в Европейския съюз - 2012 г. (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили до 2020[nbsp ]г. (разискване)
P7_CRE-REV(2014)02-24
понеделник, 24 февруари 2014 г.
html 
Целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили до 2020[nbsp ]г. (разискване) (2)
P7_CRE-REV(2014)02-24
понеделник, 24 февруари 2014 г.
html 
Аспекти, свързани с равенството между половете, на европейската рамка за националните стратегии за интеграция на ромите (A7-0349/2013 - Lívia Járóka)
P7_CRE-REV(2013)12-10
вторник, 10 декември 2013 г.
html 
Сексуално и репродуктивно здраве и права (A7-0426/2013 - Edite Estrela)
P7_CRE-REV(2013)12-10
вторник, 10 декември 2013 г.
html 
Многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г. (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
вторник, 19 ноември 2013 г.
html 
Програма „ЕРАЗЪМ ЗА ВСИЧКИ“ (A7-0405/2012 - Doris Pack)
P7_CRE-REV(2013)11-19
вторник, 19 ноември 2013 г.
html 
Опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение (разискване)
P7_CRE-REV(2013)10-23
сряда, 23 октомври 2013 г.
html 
Опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение (разискване) (2)
P7_CRE-REV(2013)10-23
сряда, 23 октомври 2013 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Правна информация