Разисквания
126 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ulmer Thomas"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Обяснение на вот
P7_CRE(2010)11-24
сряда, 24 ноември 2010 г.
html 
A7-0196/2010
Обяснение на вот (2)
P7_CRE(2010)11-24
сряда, 24 ноември 2010 г.
html 
B7-0617/2010
Обяснение на вот
P7_CRE(2010)11-23
вторник, 23 ноември 2010 г.
html 
A7-0302/2010
Обяснение на вот
P7_CRE(2010)10-20
сряда, 20 октомври 2010 г.
html 
A7-0032/2010
Обяснение на вот (2)
P7_CRE(2010)10-20
сряда, 20 октомври 2010 г.
html 
A7-0233/2010
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2010)07-07
сряда, 7 юли 2010 г.
html 
A7-0152/2010
Правата на пътниците при автобусен превоз - Правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път (разискване)
P7_CRE-REV(2010)07-05
понеделник, 5 юли 2010 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2010)06-15
вторник, 15 юни 2010 г.
html 
A7-0162/2010
Прилагане на взаимодействието между средствата, предназначени за изследвания и иновации, в Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие и в Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие — Осигуряване на единен пазар за потребителите и гражданите — Дългосрочна устойчивост на публичните финанси за възстановяваща се икономика — Принос на политиката на сближаване към постигането на целите от Лисабон и на целите на стратегията „ЕС 2020“ (разискване)
P7_CRE(2010)05-19
сряда, 19 май 2010 г.
html 
Такси за сигурността на въздухоплаването (разискване)
P7_CRE(2010)04-19
понеделник, 19 април 2010 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Правна информация