Разисквания
126 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ulmer Thomas"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2012)02-15
сряда, 15 февруари 2012 г.
html 
A7-0032/2012
Обяснение на вот (2)
P7_CRE-REV(2012)02-15
сряда, 15 февруари 2012 г.
html 
A7-0019/2012
Обяснение на вот (3)
P7_CRE-REV(2012)02-15
сряда, 15 февруари 2012 г.
html 
A7-0262/2012
Обяснение на вот (4)
P7_CRE-REV(2012)02-15
сряда, 15 февруари 2012 г.
html 
B7-0016/2012
Обяснение на вот (5)
P7_CRE-REV(2012)02-15
сряда, 15 февруари 2012 г.
html 
A7-0021/2012
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2012)02-14
вторник, 14 февруари 2012 г.
html 
A7-0003/2012
Обяснение на вот (2)
P7_CRE-REV(2012)02-14
вторник, 14 февруари 2012 г.
html 
A7-0022/2012
Обяснение на вот (3)
P7_CRE-REV(2012)02-14
вторник, 14 февруари 2012 г.
html 
A7-0031/2012
Обяснение на вот (4)
P7_CRE-REV(2012)02-14
вторник, 14 февруари 2012 г.
html 
A7-0292/2011
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2011)12-14
сряда, 14 декември 2011 г.
html 
A7-0224/2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Правна информация