Разисквания
126 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ulmer Thomas"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2011)10-25
вторник, 25 октомври 2011 г.
html 
A7-0328/2011
Обяснение на вот (2)
P7_CRE-REV(2011)10-25
вторник, 25 октомври 2011 г.
html 
A7-0263/2011
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2011)09-28
сряда, 28 септември 2011 г.
html 
A7-0178/2011
Обяснение на вот (2)
P7_CRE-REV(2011)09-28
сряда, 28 септември 2011 г.
html 
B7-0523/2011
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2011)09-27
вторник, 27 септември 2011 г.
html 
A7-0300/2011
Обяснение на вот (2)
P7_CRE-REV(2011)09-27
вторник, 27 септември 2011 г.
html 
A7-0265/2011
Обяснение на вот (3)
P7_CRE-REV(2011)09-27
вторник, 27 септември 2011 г.
html 
A7-0264/2011
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2011)07-05
вторник, 5 юли 2011 г.
html 
A7-0220/2011
Обяснение на вот (2)
P7_CRE-REV(2011)07-05
вторник, 5 юли 2011 г.
html 
A7-0217/2011
Обяснение на вот (3)
P7_CRE-REV(2011)07-05
вторник, 5 юли 2011 г.
html 
A7-0223/2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Правна информация