Forhandlinger
126 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Ulmer Thomas"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Stemmeforklaringer
P7_CRE(2010)11-24
Onsdag den 24. november 2010
html 
A7-0196/2010
Stemmeforklaringer (2)
P7_CRE(2010)11-24
Onsdag den 24. november 2010
html 
B7-0617/2010
Stemmeforklaringer
P7_CRE(2010)11-23
Tirsdag den 23. november 2010
html 
A7-0302/2010
Stemmeforklaringer
P7_CRE(2010)10-20
Onsdag den 20. oktober 2010
html 
A7-0032/2010
Stemmeforklaringer (2)
P7_CRE(2010)10-20
Onsdag den 20. oktober 2010
html 
A7-0233/2010
Stemmeforklaringer
P7_CRE-REV(2010)07-07
Onsdag den 7. juli 2010
html 
A7-0152/2010
Buspassagerers rettigheder - Passagerrettigheder ved sørejser eller rejser på indre vandveje (forhandling)
P7_CRE-REV(2010)07-05
Mandag den 5. juli 2010
html 
Stemmeforklaringer
P7_CRE(2010)06-15
Tirsdag den 15. juni 2010
html 
A7-0162/2010
Sikring af synergier mellem de fonde, som er øremærket til forskning og innovation i forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration - Realisering af et indre marked for forbrugere og borgere - De offentlige finansers langsigtede holdbarhed i forbindelse med økonomisk genopretning - Samhørighedspolitikkens bidrag til opfyldelse af Lissabonmålsætningerne og EU2020-målene (forhandling)
P7_CRE(2010)05-19
Onsdag den 19. maj 2010
html 
Luftfartssikkerhedsafgifter (forhandling)
P7_CRE(2010)04-19
Mandag den 19. april 2010
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Juridisk meddelelse