Συζητήσεις
126 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ulmer Thomas"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Μέλι (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 από καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα το 2020 (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014
html 
Στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 από καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα το 2020 (συζήτηση) (2)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014
html 
Η διάσταση του φύλου στο ευρωπαϊκό πλαίσιο εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά (A7-0349/2013 - Lívia Járóka)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και συναφή δικαιώματα (A7-0426/2013 - Edite Estrela)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Πρόγραμμα «Erasmus για όλους» (A7-0405/2012 - Doris Pack)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Κίνδυνοι που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013
html 
Κίνδυνοι που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες (συζήτηση) (2)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου