Συζητήσεις
126 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ulmer Thomas"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2011)10-25
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011
html 
A7-0328/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE-REV(2011)10-25
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011
html 
A7-0263/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2011)09-28
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011
html 
A7-0178/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE-REV(2011)09-28
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011
html 
B7-0523/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2011)09-27
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011
html 
A7-0300/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE-REV(2011)09-27
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011
html 
A7-0265/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE-REV(2011)09-27
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011
html 
A7-0264/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2011)07-05
Τρίτη 5 Ιουλίου 2011
html 
A7-0220/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE-REV(2011)07-05
Τρίτη 5 Ιουλίου 2011
html 
A7-0217/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE-REV(2011)07-05
Τρίτη 5 Ιουλίου 2011
html 
A7-0223/2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου