Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ulmer Thomas" kohta leiti 126 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Selgitused hääletuse kohta
P7_CRE(2010)11-24
Kolmapäev, 24. november 2010
html 
A7-0196/2010
Selgitused hääletuse kohta (2)
P7_CRE(2010)11-24
Kolmapäev, 24. november 2010
html 
B7-0617/2010
Selgitused hääletuse kohta
P7_CRE(2010)11-23
Teisipäev, 23. november 2010
html 
A7-0302/2010
Selgitused hääletuse kohta
P7_CRE(2010)10-20
Kolmapäev, 20. oktoober 2010
html 
A7-0032/2010
Selgitused hääletuse kohta (2)
P7_CRE(2010)10-20
Kolmapäev, 20. oktoober 2010
html 
A7-0233/2010
Selgitused hääletuse kohta
P7_CRE-REV(2010)07-07
Kolmapäev, 7. juuli 2010
html 
A7-0152/2010
Bussisõitjate õigused - Meritisi ja siseveeteedel reisijate õigused (arutelu)
P7_CRE-REV(2010)07-05
Esmaspäev, 5. juuli 2010
html 
Selgitused hääletuse kohta
P7_CRE(2010)06-15
Teisipäev, 15. juuni 2010
html 
A7-0162/2010
Määrusega (EÜ) nr 1080/2006 (mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi) teadus- ja uuendustegevuseks ning teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse seitsmenda raamprogrammi raames teadusuuringuteks ja uuendustegevuseks eraldatud vahendite koostoime rakendamine – Ühtse turu loomine tarbijatele ja kodanikele – Riikide rahanduse pikaajaline jätkusuutlikkus majanduse elavnemise kontekstis – Ühtekuuluvuspoliitika panus Lissaboni strateegia ja ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisse (arutelu)
P7_CRE(2010)05-19
Kolmapäev, 19. mai 2010
html 
Lennundusjulgestustasud (arutelu)
P7_CRE(2010)04-19
Esmaspäev, 19. aprill 2010
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Õigusalane teave