Rasprave
126 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Ulmer Thomas"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Med (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Jednakost žena i muškaraca u 2012. (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorak, 11. ožujka 2014.
html 
Cilj smanjenja emisija CO2 iz novih osobnih automobila za 2020.
P7_CRE-REV(2014)02-24
Ponedjeljak, 24. veljače 2014.
html 
Cilj smanjenja emisija CO2 iz novih osobnih automobila za 2020. (2)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Ponedjeljak, 24. veljače 2014.
html 
Rodni aspekti europskog okvira za nacionalne strategije integracije Roma (A7-0349/2013 - Lívia Járóka)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorak, 10. prosinca 2013.
html 
Spolno i reproduktivno zdravlje i prava (A7-0426/2013 - Edite Estrela)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorak, 10. prosinca 2013.
html 
Višegodišnji financijski okvir 2014. – 2020. (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorak, 19. studenog 2013.
html 
Program Erasmus za sve (A7-0405/2012 - Doris Pack)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorak, 19. studenog 2013.
html 
Opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju
P7_CRE-REV(2013)10-23
Srijeda, 23. listopada 2013.
html 
Opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju (2)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Srijeda, 23. listopada 2013.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pravna obavijest