Rasprave
126 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Ulmer Thomas"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Explanations of vote
P7_CRE(2011)10-25
Tuesday, 25 October 2011
html 
A7-0328/2011
Explanations of vote (2)
P7_CRE(2011)10-25
Tuesday, 25 October 2011
html 
A7-0263/2011
Explanations of vote
P7_CRE(2011)09-28
Wednesday, 28 September 2011
html 
A7-0178/2011
Explanations of vote (2)
P7_CRE(2011)09-28
Wednesday, 28 September 2011
html 
B7-0523/2011
Explanations of vote
P7_CRE(2011)09-27
Tuesday, 27 September 2011
html 
A7-0300/2011
Explanations of vote (2)
P7_CRE(2011)09-27
Tuesday, 27 September 2011
html 
A7-0265/2011
Explanations of vote (3)
P7_CRE(2011)09-27
Tuesday, 27 September 2011
html 
A7-0264/2011
Explanations of vote
P7_CRE(2011)07-05
Tuesday, 5 July 2011
html 
A7-0220/2011
Explanations of vote (2)
P7_CRE(2011)07-05
Tuesday, 5 July 2011
html 
A7-0217/2011
Explanations of vote (3)
P7_CRE(2011)07-05
Tuesday, 5 July 2011
html 
A7-0223/2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pravna obavijest