Diskusijos
Rezultatas (-ai) "126" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ulmer Thomas"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Paaiškinimai dėl balsavimo
P7_CRE(2010)11-24
Trečiadienis, 2010 m. lapkričio 24 d.
html 
A7-0196/2010
Paaiškinimai dėl balsavimo (2)
P7_CRE(2010)11-24
Trečiadienis, 2010 m. lapkričio 24 d.
html 
B7-0617/2010
Paaiškinimai dėl balsavimo
P7_CRE-REV(2010)11-23
Antradienis, 2010 m. lapkričio 23 d.
html 
A7-0302/2010
Paaiškinimai dėl balsavimo
P7_CRE(2010)10-20
Trečiadienis, 2010 m. spalio 20 d.
html 
A7-0032/2010
Paaiškinimai dėl balsavimo (2)
P7_CRE(2010)10-20
Trečiadienis, 2010 m. spalio 20 d.
html 
A7-0233/2010
Paaiškinimai dėl balsavimo
P7_CRE-REV(2010)07-07
Trečiadienis, 2010 m. liepos 7 d.
html 
A7-0152/2010
Miesto autobusų ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisės - Jūra ar vidaus vandenimis keliaujančių keleivių teisės (diskusijos)
P7_CRE(2010)07-05
Pirmadienis, 2010 m. liepos 5 d.
html 
Paaiškinimai dėl balsavimo
P7_CRE(2010)06-15
Antradienis, 2010 m. birželio 15 d.
html 
A7-0162/2010
Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir pagal Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstravimo veiklos programą moksliniams tyrimams ir naujovėms skirtų lėšų sąveikos užtikrinimas - Bendrosios rinkos vartotojams ir piliečiams sukūrimas - Ilgalaikis viešųjų finansų tvarumas atsigaunant ekonomikai - Sanglaudos politikos indėlis siekiant Lisabonos tikslų ir Strategijos „ES 2020“ tikslų (diskusijos)
P7_CRE(2010)05-19
Trečiadienis, 2010 m. gegužės 19 d.
html 
Aviacijos saugumo rinkliavos (diskusijos)
P7_CRE(2010)04-19
Pirmadienis, 2010 m. balandžio 19 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Teisinis pranešimas