Debates
Meklēšanas rezultāti: 126 ar "7. parlamentārais sasaukums, Ulmer Thomas"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Medus (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Sieviešu un vīriešu līdztiesība 2012. gadā (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Jaunu vieglo automobiļu radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020.[nbsp ]gadam (debates)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Pirmdien, 2014. gada 24. februāris
html 
Jaunu vieglo automobiļu radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020.[nbsp ]gadam (debates) (2)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Pirmdien, 2014. gada 24. februāris
html 
Dzimumu līdztiesības aspekti Eiropas pamatsistēmā, kas izveidota dalībvalstu stratēģijām attiecībā uz romu integrāciju (A7-0349/2013 - Lívia Járóka)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Seksuālā un reproduktīvā veselība un ar to saistītās tiesības (A7-0426/2013 - Edite Estrela)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Programma „Erasmus visiem” (A7-0405/2012 - Doris Pack)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Jonizējošā starojuma radītie draudi (debates)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Trešdien, 2013. gada 23. oktobris
html 
Jonizējošā starojuma radītie draudi (debates) (2)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Trešdien, 2013. gada 23. oktobris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Juridisks paziņojums