Debates
Meklēšanas rezultāti: 126 ar "7. parlamentārais sasaukums, Ulmer Thomas"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Balsojumu skaidrojumi
P7_CRE(2010)11-24
Trešdien, 2010. gada 24. novembris
html 
A7-0196/2010
 Balsojumu skaidrojumi (2)
P7_CRE(2010)11-24
Trešdien, 2010. gada 24. novembris
html 
B7-0617/2010
 Balsojumu skaidrojumi
P7_CRE(2010)11-23
Otrdien, 2010. gada 23. novembris
html 
A7-0302/2010
 Balsojumu skaidrojumi
P7_CRE(2010)10-20
Trešdien, 2010. gada 20. oktobris
html 
A7-0032/2010
 Balsojumu skaidrojumi (2)
P7_CRE(2010)10-20
Trešdien, 2010. gada 20. oktobris
html 
A7-0233/2010
Balsojumu skaidrojumi
P7_CRE-REV(2010)07-07
Trešdien, 2010. gada 7. jūlijs
html 
A7-0152/2010
Autobusu pasažieru tiesības - Pasažieru tiesības, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem (debates)
P7_CRE-REV(2010)07-05
Pirmdien, 2010. gada 5. jūlijs
html 
Balsojumu skaidrojumi
P7_CRE-REV(2010)06-15
Otrdien, 2010. gada 15. jūnijs
html 
A7-0162/2010
 Ziņojums par Regulā (EK) Nr. 1080/2006 pētniecībai un inovācijām paredzēto līdzekļu sinerģijas īstenošanu attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Septīto pētniecības un attīstības pamatprogrammu pilsētās un reģionos, kā arī dalībvalstīs un Eiropas Savienībā - Vienotā tirgus nodrošināšana patērētājiem un pilsoņiem - Valsts finanšu ilgtermiņa ilgtspējība ekonomikas atveseļošanas apstākļos - Kohēzijas politikas ieguldījums Lisabonas mērķu un stratēģijas „ES 2020” mērķu sasniegšanā (debates)
P7_CRE(2010)05-19
Trešdien, 2010. gada 19. maijs
html 
 Aviācijas drošības nodevas (debates)
P7_CRE(2010)04-19
Pirmdien, 2010. gada 19. aprīlis
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Juridisks paziņojums