Debatten
126 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Ulmer Thomas"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Stemverklaringen
P7_CRE(2010)11-24
Woensdag 24 november 2010
html 
A7-0196/2010
Stemverklaringen (2)
P7_CRE(2010)11-24
Woensdag 24 november 2010
html 
B7-0617/2010
Stemverklaringen
P7_CRE(2010)11-23
Dinsdag 23 november 2010
html 
A7-0302/2010
Stemverklaringen
P7_CRE(2010)10-20
Woensdag 20 oktober 2010
html 
A7-0032/2010
Stemverklaringen (2)
P7_CRE(2010)10-20
Woensdag 20 oktober 2010
html 
A7-0233/2010
Stemverklaringen
P7_CRE-REV(2010)07-07
Woensdag 7 juli 2010
html 
A7-0152/2010
Rechten van autobus- en touringcarpassagiers - Rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen (debat)
P7_CRE-REV(2010)07-05
Maandag 5 juli 2010
html 
Stemverklaringen
P7_CRE(2010)06-15
Dinsdag 15 juni 2010
html 
A7-0162/2010
Totstandbrenging van synergieën tussen voor onderzoek en innovatie bestemde fondsen in Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling - Verwezenlijking van een interne markt voor consumenten en burgers - Houdbaarheid op lange termijn van de overheidsfinanciën in de context van het economische herstel - Bijdrage van het cohesiebeleid aan de verwezenlijking van de Lissabon en EU2020-doelstellingen (debat)
P7_CRE(2010)05-19
Woensdag 19 mei 2010
html 
Heffingen voor de beveiliging van de luchtvaart (debat)
P7_CRE(2010)04-19
Maandag 19 april 2010
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Juridische mededeling