Debaty
Znaleziono 126 wynik(-i) dla "7 kadencja, Ulmer Thomas"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
P7_CRE(2010)11-24
Środa, 24 listopada 2010 r.
html 
A7-0196/2010
Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania (2)
P7_CRE(2010)11-24
Środa, 24 listopada 2010 r.
html 
B7-0617/2010
Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
P7_CRE(2010)11-23
Wtorek, 23 listopada 2010 r.
html 
A7-0302/2010
Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
P7_CRE(2010)10-20
Środa, 20 października 2010 r.
html 
A7-0032/2010
Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania (2)
P7_CRE(2010)10-20
Środa, 20 października 2010 r.
html 
A7-0233/2010
Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
P7_CRE-REV(2010)07-07
Środa, 7 lipca 2010 r.
html 
A7-0152/2010
Praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym - Prawa pasażerów podróżujących drogą morską lub żeglugą śródlądową (debata)
P7_CRE-REV(2010)07-05
Poniedziałek, 5 lipca 2010 r.
html 
Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
P7_CRE-REV(2010)06-15
Wtorek, 15 czerwca 2010 r.
html 
A7-0162/2010
Wdrażanie synergii funduszy przeznaczonych na badania naukowe i innowacje w rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 7. programu ramowego w zakresie badań i rozwoju – Przybliżenie jednolitego rynku konsumentom i obywatelom – Długoterminowa stabilność finansów publicznych w gospodarce wychodzącej z kryzysu – Wkład polityki spójności w realizację celów lizbońskich i celów strategii „UE 2020” (debata)
P7_CRE(2010)05-19
Środa, 19 maja 2010 r.
html 
Opłaty za ochronę lotnictwa (debata)
P7_CRE(2010)04-19
Poniedziałek, 19 kwietnia 2010 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Informacja prawna