Rozpravy
Výsledky: 126 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ulmer Thomas"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Med (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Rovnosť žien a mužov v roku 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Cieľ zníženia emisií CO2 z[nbsp ]nových osobných automobilov do roku 2020 (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Pondelok, 24. februára 2014
html 
Cieľ zníženia emisií CO2 z[nbsp ]nových osobných automobilov do roku 2020 (rozprava) (2)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Pondelok, 24. februára 2014
html 
Rodové aspekty európskeho rámca pre národné stratégie začleňovania Rómov (A7-0349/2013 - Lívia Járóka)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorok, 10. decembra 2013
html 
Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva (A7-0426/2013 - Edite Estrela)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorok, 10. decembra 2013
html 
Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Program Erasmus pre všetkých (A7-0405/2012 - Doris Pack)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Nebezpečenstvá vznikajúce v dôsledku ionizujúceho žiarenia (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Streda, 23. októbra 2013
html 
Nebezpečenstvá vznikajúce v dôsledku ionizujúceho žiarenia (rozprava) (2)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Streda, 23. októbra 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Právne oznámenie