Rozpravy
Výsledky: 126 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ulmer Thomas"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Vysvetlenia hlasovania
P7_CRE(2010)11-24
Streda, 24. novembra 2010
html 
A7-0196/2010
Vysvetlenia hlasovania (2)
P7_CRE(2010)11-24
Streda, 24. novembra 2010
html 
B7-0617/2010
Vysvetlenia hlasovania
P7_CRE(2010)11-23
Utorok, 23. novembra 2010
html 
A7-0302/2010
Vysvetlenia hlasovania
P7_CRE(2010)10-20
Streda, 20. októbra 2010
html 
A7-0032/2010
Vysvetlenia hlasovania (2)
P7_CRE(2010)10-20
Streda, 20. októbra 2010
html 
A7-0233/2010
Vysvetlenia hlasovania
P7_CRE-REV(2010)07-07
Streda, 7. júla 2010
html 
A7-0152/2010
Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave - Práva cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave (rozprava)
P7_CRE-REV(2010)07-05
Pondelok, 5. júla 2010
html 
Vysvetlenia hlasovania
P7_CRE(2010)06-15
Utorok, 15. júna 2010
html 
A7-0162/2010
Vykonávanie súčinnosti medzi finančnými prostriedkami vyčlenenými na výskum a inováciu v nariadení (ES) č. 1080/2006, pokiaľ ide o Európsky fond regionálneho rozvoja a siedmy rámcový program pre výskum a vývoj – Vytvorenie jednotného trhu pre spotrebiteľov a občanov – Dlhodobá udržateľnosť verejných financií pre oživenie hospodárstva – Prínos politiky súdržnosti k dosahovaniu lisabonských cieľov a cieľov stratégie EÚ 2020 (rozprava)
P7_CRE(2010)05-19
Streda, 19. mája 2010
html 
Poplatky za bezpečnostnú ochranu letectva (rozprava)
P7_CRE(2010)04-19
Pondelok, 19. apríla 2010
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Právne oznámenie