Debatter
126 träff(ar) för "7:e valperioden, Ulmer Thomas"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Honung (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Jämställdheten mellan kvinnor och män 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Målet att till 2020 minska koldioxidutsläppen från nya personbilar (debatt)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Måndagen den 24 februari 2014
html 
Målet att till 2020 minska koldioxidutsläppen från nya personbilar (debatt) (2)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Måndagen den 24 februari 2014
html 
Könsaspekter på EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer (A7-0349/2013 - Lívia Járóka)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (A7-0426/2013 - Edite Estrela)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Den fleråriga budgetramen 2014–2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Programmet Erasmus för alla (A7-0405/2012 - Doris Pack)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Faror som uppstår till följd av joniserande strålning (debatt)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Onsdagen den 23 oktober 2013
html 
Faror som uppstår till följd av joniserande strålning (debatt) (2)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Onsdagen den 23 oktober 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rättsligt meddelande