Debatter
126 träff(ar) för "7:e valperioden, Ulmer Thomas"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Röstförklaringar
P7_CRE(2010)11-24
Onsdagen den 24 november 2010
html 
A7-0196/2010
Röstförklaringar (2)
P7_CRE(2010)11-24
Onsdagen den 24 november 2010
html 
B7-0617/2010
Röstförklaringar
P7_CRE(2010)11-23
Tisdagen den 23 november 2010
html 
A7-0302/2010
Röstförklaringar
P7_CRE(2010)10-20
Onsdagen den 20 oktober 2010
html 
A7-0032/2010
Röstförklaringar (2)
P7_CRE(2010)10-20
Onsdagen den 20 oktober 2010
html 
A7-0233/2010
Röstförklaringar
P7_CRE-REV(2010)07-07
Onsdagen den 7 juli 2010
html 
A7-0152/2010
Passagerares rättigheter vid busstransport - Passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar (debatt)
P7_CRE-REV(2010)07-05
Måndagen den 5 juli 2010
html 
Röstförklaringar
P7_CRE(2010)06-15
Tisdagen den 15 juni 2010
html 
A7-0162/2010
Synergieffekterna av medel öronmärkta för forskning och innovation enligt förordning (EG) nr 1080/2006 avseende Europeiska regionala utvecklingsfonden och sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling - Skapa en inre marknad för konsumenter och medborgare - Långsiktigt hållbara offentliga finanser för ekonomisk återhämtning - Sammanhållningspolitikens bidrag till att uppnå Lissabonmålen och målen för EU2020 (debatt)
P7_CRE(2010)05-19
Onsdagen den 19 maj 2010
html 
Avgifter för luftfartsskydd (debatt)
P7_CRE(2010)04-19
Måndagen den 19 april 2010
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rättsligt meddelande