Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Zwiefka Tadeusz" kohta leiti 109 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Julgeolek ja inimkaubandus Siinail
P7_CRE-REV(2014)03-13
Neljapäev, 13. märts 2014
html 
Euroopa ühine müügiõigus (arutelu)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Kolmapäev, 26. veebruar 2014
html 
Euroopa ühine müügiõigus (arutelu) (2)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Kolmapäev, 26. veebruar 2014
html 
Kaubamärke käsitlevad liikmesriikide õigusaktid (A7-0032/2014 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Õigus haridusele Transnistria piirkonnas
P7_CRE-REV(2014)02-06
Neljapäev, 6. veebruar 2014
html 
Maksejõuetusmenetlus (A7-0481/2013 - Klaus-Heiner Lehne)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Kolmapäev, 5. veebruar 2014
html 
Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalne litsentsimine (A7-0281/2013 - Marielle Gallo)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Teisipäev, 4. veebruar 2014
html 
Vaba liikumise edendamine, lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist (arutelu)
P7_CRE-REV(2014)02-03
Esmaspäev, 3. veebruar 2014
html 
29. aastaaruanne ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2011) - ELi õigusloome kvaliteet ning subsidiaarsus ja proportsionaalsus - parem õigusloome (arutelu)
P7_CRE-REV(2014)02-03
Esmaspäev, 3. veebruar 2014
html 
ELi õiguskaitse tulemustabel (lühiettekanne)
P7_CRE-REV(2014)02-03
Esmaspäev, 3. veebruar 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Õigusalane teave