Debates
Meklēšanas rezultāti: 109 ar "7. parlamentārais sasaukums, Zwiefka Tadeusz"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Drošība un cilvēku tirdzniecība Sinajā
P7_CRE-REV(2014)03-13
Ceturtdien, 2014. gada 13. marts
html 
Vienotie Eiropas tirdzniecības noteikumi (debates)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trešdien, 2014. gada 26. februāris
html 
Vienotie Eiropas tirdzniecības noteikumi (debates) (2)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trešdien, 2014. gada 26. februāris
html 
Dalībvalstu tiesību akti attiecībā uz preču zīmēm (A7-0032/2014 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Tiesības uz izglītību Piedņestras reģionā
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ceturtdien, 2014. gada 6. februāris
html 
Maksātnespējas procedūras (A7-0481/2013 - Klaus-Heiner Lehne)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trešdien, 2014. gada 5. februāris
html 
Autortiesības un blakustiesības, un muzikālo darbu tiešsaistes izmantošanas tiesību daudzteritoriālā licencēšana (A7-0281/2013 - Marielle Gallo)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Otrdien, 2014. gada 4. februāris
html 
Brīvas pārvietošanās veicināšana, vienkāršojot noteiktu publisko dokumentu akceptēšanu (debates)
P7_CRE-REV(2014)02-03
Pirmdien, 2014. gada 3. februāris
html 
29. pārskats par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2011. gads) - ES tiesību aktu atbilstība un subsidiaritāte un proporcionalitāte — labāka tiesību aktu izstrāde (debates)
P7_CRE-REV(2014)02-03
Pirmdien, 2014. gada 3. februāris
html 
Eiropas Savienības rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā (īss izklāsts)
P7_CRE-REV(2014)02-03
Pirmdien, 2014. gada 3. februāris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Juridisks paziņojums