Разисквания
107 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Salvini Matteo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Безопасността на потребителските продукти - Надзора на пазара на продукти - Защита на потребителите при услугите от общ интерес (разискване)
P7_CRE-REV(2014)04-15
вторник, 15 април 2014 г.
html 
Подготовка за заседанието на Европейския съвет (20-21 март 2014 г.) (разискване)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
Оправомощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Договора за търговията с оръжие (A7-0041/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)02-05
сряда, 5 февруари 2014 г.
html 
Авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата при музикалните произведения за онлайн потребление (A7-0281/2013 - Marielle Gallo)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Отмяна на Решение 2007/124/ЕО, Евратом на Съвета (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)01-15
сряда, 15 януари 2014 г.
html 
Възлагане на договори за концесия (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
сряда, 15 януари 2014 г.
html 
Достъп на стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
P7_CRE-REV(2014)01-15
сряда, 15 януари 2014 г.
html 
Програма „Потребители“ за периода 2014—2020 г. (A7-0214/2012 - Robert Rochefort)
P7_CRE-REV(2014)01-14
вторник, 14 януари 2014 г.
html 
Продоволствената криза, измамите в рамките на хранителната верига и борбата срещу тях (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
P7_CRE-REV(2014)01-14
вторник, 14 януари 2014 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Правна информация