Forhandlinger
107 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Salvini Matteo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Forbrugsprodukters sikkerhed - Markedsovervågning af produkter - Forbrugerbeskyttelse - Beskyttelse af forbrugere i forbindelse med forsyningspligtsydelser (forhandling)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Tirsdag den 15. april 2014
html 
Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (20.-21. marts 2014) (forhandling)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdag den 12. marts 2014
html 
Bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere våbenhandelstraktaten (A7-0041/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Onsdag den 5. februar 2014
html 
Ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på online-anvendelse (A7-0281/2013 - Marielle Gallo)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Tirsdag den 4. februar 2014
html 
Homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Tirsdag den 4. februar 2014
html 
Ophævelse af Rådets afgørelse 2007/124/EF, Euratom (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdag den 15. januar 2014
html 
Tildeling af koncessionskontrakter (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdag den 15. januar 2014
html 
Adgangen for varer og tjenesteydelser til markeder for offentlige indkøb (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdag den 15. januar 2014
html 
Forbrugerprogram 2014-2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Tirsdag den 14. januar 2014
html 
Fødevarekrisen, svindel i fødevarekæden og kontrollen heraf (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Tirsdag den 14. januar 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Juridisk meddelelse