Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Salvini Matteo" kohta leiti 107 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tarbijatele mõeldud toodete ohutus - Toodete turujärelevalve - Tarbijakaitse kommunaalteenuste puhul (arutelu)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Teisipäev, 15. aprill 2014
html 
Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (20.–21. märts 2014) (arutelu)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Kolmapäev, 12. märts 2014
html 
Volituste andmine liikmesriikidele relvakaubanduslepingu ratifitseerimiseks Euroopa Liidu huvides (A7-0041/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Kolmapäev, 5. veebruar 2014
html 
Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalne litsentsimine (A7-0281/2013 - Marielle Gallo)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Teisipäev, 4. veebruar 2014
html 
Homofoobia ning seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi alusel toimuv diskrimineerimine (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Teisipäev, 4. veebruar 2014
html 
Nõukogu otsuse 2007/124/EÜ, Euratom, kehtetuks tunnistamine (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014
html 
Kontsessioonilepingute sõlmimine (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014
html 
Kaupade ja teenuste juurdepääs riigihangete turule (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014
html 
Tarbijakaitseprogramm 2014–2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Teisipäev, 14. jaanuar 2014
html 
Toidukriis, toiduahelas esinev pettus ja selle kontrollimine (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Teisipäev, 14. jaanuar 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Õigusalane teave