Diskusijos
Rezultatas (-ai) "107" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Salvini Matteo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vartojimo gaminių sauga - Gaminių rinkos priežiūra - Vartotojų apsauga komunalinių paslaugų srityje (diskusijos)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Antradienis, 2014 m. balandžio 15 d.
html 
Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2014 m. kovo 20–21 d.) (diskusijos)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trečiadienis, 2014 m. kovo 12 d.
html 
Valstybių narių įgaliojimas Europos Sąjungos interesais ratifikuoti Sutartį dėl prekybos ginklais (A7-0041/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trečiadienis, 2014 m. vasario 5 d.
html 
Autorių teisės, gretutinės teisės ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimas (A7-0281/2013 - Marielle Gallo)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Antradienis, 2014 m. vasario 4 d.
html 
Homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Antradienis, 2014 m. vasario 4 d.
html 
Tarybos sprendimo 2007/124/EB, Euratomas panaikinimas (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d.
html 
Koncesijos sutarčių skyrimas (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d.
html 
Prekių ir paslaugų patekimas į viešųjų pirkimų rinkas (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d.
html 
Vartotojų programa 2014–2020 m. (A7-0214/2012 - Robert Rochefort)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Antradienis, 2014 m. sausio 14 d.
html 
Maisto krizė, sukčiavimas maisto grandinėje ir jų kontrolė (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Antradienis, 2014 m. sausio 14 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Teisinis pranešimas