Debates
Meklēšanas rezultāti: 107 ar "7. parlamentārais sasaukums, Salvini Matteo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Patēriņa preču drošums - Ražojumu tirgus uzraudzība - Patērētāju aizsardzība komunālo pakalpojumu sfērā (debates)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Otrdien, 2014. gada 15. aprīlis
html 
Gatavošanās Eiropadomes 2014. gada 20. un 21. marta sanāksmei (debates)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
Dalībvalstu pilnvarošana Eiropas Savienības interesēs ratificēt Ieroču tirdzniecības līgumu (A7-0041/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trešdien, 2014. gada 5. februāris
html 
Autortiesības un blakustiesības, un muzikālo darbu tiešsaistes izmantošanas tiesību daudzteritoriālā licencēšana (A7-0281/2013 - Marielle Gallo)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Otrdien, 2014. gada 4. februāris
html 
Homofobija un ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti saistīta diskriminācija (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Otrdien, 2014. gada 4. februāris
html 
Padomes Lēmuma 2007/124/EK, Euratom atcelšana (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
Koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
Preču un pakalpojumu piekļuve publiskā iepirkuma tirgum (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
Patērētāju tiesību aizsardzības programma 2014.–2020. gadam (A7-0214/2012 - Robert Rochefort)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Otrdien, 2014. gada 14. janvāris
html 
Pārtikas krīze, krāpšana pārtikas aprites jomā un tās kontrole (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Otrdien, 2014. gada 14. janvāris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Juridisks paziņojums