Debatten
107 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Salvini Matteo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Veiligheid van consumentenproducten - Markttoezicht op producten - Bescherming van de consument bij openbare dienstverlening (debat)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Dinsdag 15 april 2014
html 
Voorbereiding van de Europese Raad (20-21 maart 2014) (debat)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Woensdag 12 maart 2014
html 
Verlening van machtiging aan de lidstaten om in het belang van de Europese Unie het Wapenhandelsverdrag te ratificeren (A7-0041/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Woensdag 5 februari 2014
html 
Auteursrechten en naburige rechten en de afgifte van multiterritoriale licenties voor het online-gebruik van rechten op muziekwerken (A7-0281/2013 - Marielle Gallo)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Dinsdag 4 februari 2014
html 
Homofobie en discriminatie op grond van seksuele gerichtheid of genderidentiteit (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Dinsdag 4 februari 2014
html 
Intrekking van Besluit 2007/124/EG, Euratom, van de Raad (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Woensdag 15 januari 2014
html 
Toewijzing van concessieovereenkomsten (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Woensdag 15 januari 2014
html 
Toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de aanbestedingsmarkten (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Woensdag 15 januari 2014
html 
Consumentenprogramma 2014-2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Dinsdag 14 januari 2014
html 
De voedselcrisis, fraude in de voedselketen en de controle daarop (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Dinsdag 14 januari 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Juridische mededeling