Rozpravy
Výsledky: 107 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Salvini Matteo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov - Dohľad nad trhom s výrobkami - Ochrana spotrebiteľov pri poskytovaní dodávateľských služieb (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Utorok, 15. apríla 2014
html 
Príprava na zasadnutie Európskej rady (20. – 21. marca 2014) (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Splnomocnenie členských štátov na ratifikáciu zmluvy o obchode so zbraňami v záujme Európskej únie (A7-0041/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Autorské práva a súvisiace práva a poskytovanie multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online (A7-0281/2013 - Marielle Gallo)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
Homofóbia a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
Zrušenie rozhodnutia Rady 2007/124/ES, Euratom (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Streda, 15. januára 2014
html 
Udeľovanie koncesií (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Streda, 15. januára 2014
html 
Prístup tovaru a služieb na trhy verejného obstarávania (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Streda, 15. januára 2014
html 
Program Spotrebitelia na roky 2014 – 2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Utorok, 14. januára 2014
html 
Potravinová kríza, podvody v potravinovom reťazci a jeho kontrola (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Utorok, 14. januára 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Právne oznámenie