Debatter
107 träff(ar) för "7:e valperioden, Salvini Matteo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Konsumentprodukters säkerhet - Marknadskontroll av produkter - Konsumentskydd i samband med försörjningstjänster (debatt)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Tisdagen den 15 april 2014
html 
Förberedelser inför Europeiska rådets möte (den 20–21 mars 2014) (debatt)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdagen den 12 mars 2014
html 
Bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera vapenhandelsfördraget (A7-0041/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Onsdagen den 5 februari 2014
html 
Upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet (A7-0281/2013 - Marielle Gallo)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Tisdagen den 4 februari 2014
html 
Homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Tisdagen den 4 februari 2014
html 
Upphävande av rådets beslut 2007/124/EG, Euratom (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
Tilldelning av koncessionsavtal (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
Tillträde för varor och tjänster till unionens inre marknad för offentlig upphandling (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
Konsumentprogram 2014-2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Tisdagen den 14 januari 2014
html 
Livsmedelskrisen, bedrägerier i livsmedelskedjan och kontrollen över detta (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Tisdagen den 14 januari 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rättsligt meddelande