Разисквания
170 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Бинев Слави"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Проверки на търговски превозни средства (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Европейска прокуратура (разискване)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Доклад за 2013 г. относно напредъка на Турция (разискване)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Общо европейско право за продажбите (разискване)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2014 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика - Управление на единния пазар (разискване)
P7_CRE-REV(2014)02-25
вторник, 25 февруари 2014 г.
html 
Обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност (разискване)
P7_CRE-REV(2014)02-24
понеделник, 24 февруари 2014 г.
html 
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) (разискване)
P7_CRE-REV(2014)02-24
понеделник, 24 февруари 2014 г.
html 
Приток на сирийски бежанци на българските граници (разискване)
P7_CRE-REV(2014)02-05
сряда, 5 февруари 2014 г.
html 
Наказателни санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара (разискване)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
29-и годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз (2011 г.) - Регулаторна пригодност на ЕС, субсидиарност и пропорционалност - по-добро законотворчество (разискване)
P7_CRE-REV(2014)02-03
понеделник, 3 февруари 2014 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация