Разисквания
170 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Бинев Слави"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)
P7_CRE-REV(2012)02-13
понеделник, 13 февруари 2012 г.
html 
Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)
P7_CRE-REV(2011)11-14
понеделник, 14 ноември 2011 г.
html 
Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)
P7_CRE-REV(2011)09-12
понеделник, 12 септември 2011 г.
html 
Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
P7_CRE-REV(2011)07-04
понеделник, 4 юли 2011 г.
html 
Пети доклад на Европейската комисия относно сближаването и стратегия за политика за сближаване за периода след 2013 г. – Изпълнение на програмите на политиката за сближаване за периода 2007-2013 г. – Европейска програма за градовете и нейното бъдеще в рамките на политиката на сближаване - Цел 3: бъдеща програма за трансгранично и междурегионално сътрудничество и за сътрудничество между съседни страни – По-ефективно взаимодействие между Европейския фонд за регионално развитие и други структурни фондове (продължение на разискването)
P7_CRE(2011)06-23
четвъртък, 23 юни 2011 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE(2011)06-08
сряда, 8 юни 2011 г.
html 
A7-0185/2011
Обяснение на вот (2)
P7_CRE(2011)06-08
сряда, 8 юни 2011 г.
html 
A7-0081/2011
Обяснение на вот (3)
P7_CRE(2011)06-08
сряда, 8 юни 2011 г.
html 
A7-0164/2011
Обяснение на вот (4)
P7_CRE(2011)06-08
сряда, 8 юни 2011 г.
html 
A7-0175/2011
Обяснение на вот (5)
P7_CRE(2011)06-08
сряда, 8 юни 2011 г.
html 
A7-0193/2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация