Разисквания
170 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Бинев Слави"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Обяснение на вот
P7_CRE(2011)05-10
вторник, 10 май 2011 г.
html 
A7-0107/2011
Обяснение на вот (2)
P7_CRE(2011)05-10
вторник, 10 май 2011 г.
html 
A7-0127/2011
Обяснение на вот (3)
P7_CRE(2011)05-10
вторник, 10 май 2011 г.
html 
A7-0122/2011
Обяснение на вот (4)
P7_CRE(2011)05-10
вторник, 10 май 2011 г.
html 
A7-0146/2011
Обяснение на вот (5)
P7_CRE(2011)05-10
вторник, 10 май 2011 г.
html 
A7-0128/2011
Обяснение на вот (6)
P7_CRE(2011)05-10
вторник, 10 май 2011 г.
html 
A7-0129/2011
Обяснение на вот (7)
P7_CRE(2011)05-10
вторник, 10 май 2011 г.
html 
A7-0124/2011
Обяснение на вот (8)
P7_CRE(2011)05-10
вторник, 10 май 2011 г.
html 
A7-0154/2011
Обяснение на вот (9)
P7_CRE(2011)05-10
вторник, 10 май 2011 г.
html 
A7-0155/2011
Обяснение на вот (10)
P7_CRE(2011)05-10
вторник, 10 май 2011 г.
html 
A7-0136/2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация