Разисквания
170 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Бинев Слави"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Обяснение на вот
P7_CRE(2011)05-10
вторник, 10 май 2011 г.
html 
A7-0139/2011
Обяснение на вот (2)
P7_CRE(2011)05-10
вторник, 10 май 2011 г.
html 
A7-0140/2011
Обяснение на вот (3)
P7_CRE(2011)05-10
вторник, 10 май 2011 г.
html 
A7-0069/2011
Обяснение на вот
P7_CRE(2011)04-06
сряда, 6 април 2011 г.
html 
A7-0056/2011
Обяснение на вот (2)
P7_CRE(2011)04-06
сряда, 6 април 2011 г.
html 
A7-0067/2011
Обяснение на вот (3)
P7_CRE(2011)04-06
сряда, 6 април 2011 г.
html 
A7-0066/2011
Обяснение на вот (4)
P7_CRE(2011)04-06
сряда, 6 април 2011 г.
html 
A7-0068/2011
Обяснение на вот (5)
P7_CRE(2011)04-06
сряда, 6 април 2011 г.
html 
A7-0063/2011
Обяснение на вот (6)
P7_CRE(2011)04-06
сряда, 6 април 2011 г.
html 
A7-0085/2011
Обяснение на вот (7)
P7_CRE(2011)04-06
сряда, 6 април 2011 г.
html 
A7-0329/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация