Разисквания
170 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Бинев Слави"  
16 17
Обяснения на вот
P7_CRE(2011)03-24
четвъртък, 24 март 2011 г.
html 
A7-0042/2011
Обяснения на вот (2)
P7_CRE(2011)03-24
четвъртък, 24 март 2011 г.
html 
A7-0265/2011
Обяснения на вот (3)
P7_CRE(2011)03-24
четвъртък, 24 март 2011 г.
html 
A7-0039/2011
Обяснения на вот (4)
P7_CRE(2011)03-24
четвъртък, 24 март 2011 г.
html 
B7-0224/2011
Обяснения на вот
P7_CRE(2011)03-23
сряда, 23 март 2011 г.
html 
A7-0052/2011
Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)
P7_CRE(2011)03-23
сряда, 23 март 2011 г.
html 
Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)
P7_CRE(2011)02-14
понеделник, 14 февруари 2011 г.
html 
Международното осиновяване в Европейския съюз (разискване)
P7_CRE(2011)01-17
понеделник, 17 януари 2011 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE(2010)12-14
вторник, 14 декември 2010 г.
html 
A7-0348/2010
Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
P7_CRE(2010)12-13
понеделник, 13 декември 2010 г.
html 
16 17
Правна информация