Разисквания
170 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Бинев Слави"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Мед (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)01-15
сряда, 15 януари 2014 г.
html 
Програмата „Херкулес ІІІ“ и защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (A7-0385/2012 - Monica Luisa Macovei)
P7_CRE-REV(2014)01-15
сряда, 15 януари 2014 г.
html 
Статистика, свързана с търговията със стоки между държавите членки (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
сряда, 15 януари 2014 г.
html 
Искане за защита на парламентарния имунитет на Лара Коми (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger)
P7_CRE-REV(2014)01-14
вторник, 14 януари 2014 г.
html 
Интелигентна специализация: мрежи за върхови постижения с оглед на стабилната политика на сближаване (A7-0462/2013 - Hermann Winkler)
P7_CRE-REV(2014)01-14
вторник, 14 януари 2014 г.
html 
Правила за гласуването и съдържанието на докладите в рамките на процедурата за одобрение (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2014)01-14
вторник, 14 януари 2014 г.
html 
Eмисии на СО2 от нови леки търговски превозни средства (A7-0168/2013 - Holger Krahmer)
P7_CRE-REV(2014)01-14
вторник, 14 януари 2014 г.
html 
Програма „Потребители“ за периода 2014—2020 г. (A7-0214/2012 - Robert Rochefort)
P7_CRE-REV(2014)01-14
вторник, 14 януари 2014 г.
html 
Тарифни квоти на Общността за висококачествено говеждо месо и за свинско месо, птиче месо, пшеница и лимец, и трици, отпадъци и други остатъци (A7-0212/2012 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)01-14
вторник, 14 януари 2014 г.
html 
Внос на маслиново масло и други селскостопански продукти от Турция (A7-0209/2012 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)01-14
вторник, 14 януари 2014 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация