Разисквания
170 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Бинев Слави"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Изменение на споразумението за държавните поръчки (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)11-19
вторник, 19 ноември 2013 г.
html 
Програма „ЕРАЗЪМ ЗА ВСИЧКИ“ (A7-0405/2012 - Doris Pack)
P7_CRE-REV(2013)11-19
вторник, 19 ноември 2013 г.
html 
Програма „Творческа Европа“ (A7-0011/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)11-19
вторник, 19 ноември 2013 г.
html 
Програма "Европа за гражданите" (A7-0424/2012 - Hannu Takkula)
P7_CRE-REV(2013)11-19
вторник, 19 ноември 2013 г.
html 
Механизъм за свързване на Европа (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)11-19
вторник, 19 ноември 2013 г.
html 
Трансевропейска транспортна мрежа (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug)
P7_CRE-REV(2013)11-19
вторник, 19 ноември 2013 г.
html 
Статистиката на селското и рибното стопанство (A7-0148/2013 - Paolo De Castro)
P7_CRE-REV(2013)11-19
вторник, 19 ноември 2013 г.
html 
Опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера (A7-0356/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)11-19
вторник, 19 ноември 2013 г.
html 
Допълнителна научноизследователска програма по проекта „ITER“ (2014—2018 г.) (A7-0211/2013 - Vladimír Remek)
P7_CRE-REV(2013)11-19
вторник, 19 ноември 2013 г.
html 
Програма за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия (A7-0407/2012 - Peter Skinner)
P7_CRE-REV(2013)11-19
вторник, 19 ноември 2013 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация