Разисквания
170 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Бинев Слави"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Програми за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България, Литва и Словакия (A7-0119/2013 - Giles Chichester)
P7_CRE-REV(2013)11-19
вторник, 19 ноември 2013 г.
html 
Програма „ЕРАЗЪМ ЗА ВСИЧКИ“ (разискване)
P7_CRE-REV(2013)11-18
понеделник, 18 ноември 2013 г.
html 
Познания за морската среда 2020 г. (A7-0295/2013 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-REV(2013)10-24
четвъртък, 24 октомври 2013 г.
html 
Прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
P7_CRE-REV(2013)10-24
четвъртък, 24 октомври 2013 г.
html 
Европейски фонд за морско дело и рибарство (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-REV(2013)10-24
четвъртък, 24 октомври 2013 г.
html 
Обща програма на Съюза за действие за околната среда до 2020 г. (A7-0166/2013 - Gaston Franco)
P7_CRE-REV(2013)10-24
четвъртък, 24 октомври 2013 г.
html 
Опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение (A7-0303/2013 - Thomas Ulmer)
P7_CRE-REV(2013)10-24
четвъртък, 24 октомври 2013 г.
html 
Годишен доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност през 2012 г. (A7-0330/2013 - Elmar Brok)
P7_CRE-REV(2013)10-24
четвъртък, 24 октомври 2013 г.
html 
Електронни комуникации (A7-0313/2013 - Catherine Trautmann)
P7_CRE-REV(2013)10-24
четвъртък, 24 октомври 2013 г.
html 
Znanje o moru 2020. (A7-0295/2013 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-PROV(2013)10-24
Četvrtak, 24. listopada 2013.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация