Разисквания
170 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Бинев Слави"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Европейската демографска статистика (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
P7_CRE-REV(2013)10-22
вторник, 22 октомври 2013 г.
html 
Сексуално и репродуктивно здраве и права (A7-0306/2013 - Edite Estrela)
P7_CRE-REV(2013)10-22
вторник, 22 октомври 2013 г.
html 
Положението, свързано с правата на човека, в региона на Сахел (A7-0325/2013 - Charles Tannock)
P7_CRE-REV(2013)10-22
вторник, 22 октомври 2013 г.
html 
Местните органи и гражданското общество (A7-0296/2013 - Corina Creţu)
P7_CRE-REV(2013)10-22
вторник, 22 октомври 2013 г.
html 
Преосмисляне на образованието (A7-0314/2013 - Katarína Neveďalová)
P7_CRE-REV(2013)10-22
вторник, 22 октомври 2013 г.
html 
Безопасност на пациентите (A7-0320/2013 - Oreste Rossi)
P7_CRE-REV(2013)10-22
вторник, 22 октомври 2013 г.
html 
Подвеждащи рекламни практики (A7-0311/2013 - Cornelis de Jong)
P7_CRE-REV(2013)10-22
вторник, 22 октомври 2013 г.
html 
Организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (разискване)
P7_CRE-REV(2013)10-22
вторник, 22 октомври 2013 г.
html 
Европейска политика за съседство: полагане на усилия за засилено партньорство — позицията на ЕП относно докладите за осъществения напредък през 2012 г. (разискване)
P7_CRE-REV(2013)10-22
вторник, 22 октомври 2013 г.
html 
Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
P7_CRE-REV(2013)10-21
понеделник, 21 октомври 2013 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация