Debates
Meklēšanas rezultāti: 170 ar "7. parlamentārais sasaukums, Binev Slavi"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Konkurences tiesību pārkāpumi (debates)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdiena, 2014. gada 16. aprīļa
html 
Darba ņēmēju mobilitātes veicināšana, uzlabojot papildu pensijas tiesību iegūšanu un saglabāšanu (debates)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Otrdiena, 2014. gada 15. aprīļa
html 
Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 150. pants)
P7_CRE-REV(2014)04-14
Pirmdiena, 2014. gada 14. aprīļa
html 
Kopējās ārpolitikas un drošības politikas un kopējās drošības un aizsardzības politikas galvenie aspekti un pamatvirzieni (LES 36. pants) - ES vispārējā pieeja un ES ārējās darbības konsekvence (debates)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdiena, 2014. gada 3. aprīļa
html 
Programma "Copernicus" (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdiena, 2014. gada 12. marta
html 
Eiropas GNSS aģentūra (A7-0364/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdiena, 2014. gada 12. marta
html 
Prioritātes ES attiecībās ar Austrumu partnerības valstīm (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdiena, 2014. gada 12. marta
html 
Naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienotā informācija - Finanšu sistēmas izmantošanas nepieļaušana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai (debates)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdiena, 2014. gada 11. marta
html 
Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskās apskates (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdiena, 2014. gada 11. marta
html 
Transportlīdzekļu reģistrācijas dokumenti (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdiena, 2014. gada 11. marta
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums