Rozpravy
Výsledky: 170 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Binev Slavi"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Porušenia práva hospodárskej súťaže (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Posilnenie mobility pracovníkov zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Utorok, 15. apríla 2014
html 
Jednominútové vystúpenia (článok 150)
P7_CRE-REV(2014)04-14
Pondelok, 14. apríla 2014
html 
Hlavné aspekty a základné smery spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (článok 36 Zmluvy o EÚ) - Komplexný prístup EÚ a súdržnosť vonkajšej činnosti EÚ (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Program Kopernikus (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Agentúra pre európsky GNSS (A7-0364/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Priority pre vzťahy EÚ s krajinami Východného partnerstva (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Údaje, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov - Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Kontrola technického stavu motorových vozidiel a[nbsp ]ich prípojných vozidiel (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Registračné dokumenty pre vozidlá (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie