Debatter
170 träff(ar) för "7:e valperioden, Binev Slavi"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Överträdelser av konkurrensrättsliga bestämmelser (debatt)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Ökad rörlighet för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter (debatt)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Tisdagen den 15 april 2014
html 
Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)
P7_CRE-REV(2014)04-14
Måndagen den 14 april 2014
html 
De viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget) - Den EU-övergripande strategin och samstämdheten i EU:s yttre åtgärder (debatt)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Copernicusprogrammet (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdagen den 12 mars 2014
html 
Europeiska byrån för GNSS (A7-0364/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdagen den 12 mars 2014
html 
Prioriteringar för EU:s förbindelser med länderna inom det östliga partnerskapet (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdagen den 12 mars 2014
html 
Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel - Förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (debatt)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Trafiksäkerhetsprovning av motorfordon och släpvagnar (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Registreringsbevis för fordon (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande