Разисквания
46 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Sommer Renate"  
1 2 3 4 5
Доклад за 2013 г. относно напредъка на Турция (B7-0241/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
Публичен достъп до документите за периода 2011 - 2013 г. (кратко представяне)
P7_CRE-REV(2014)03-10
понеделник, 10 март 2014 г.
html 
Публичен достъп до документите за периода 2011 - 2013 г. (кратко представяне) (2)
P7_CRE-REV(2014)03-10
понеделник, 10 март 2014 г.
html 
Производство, представяне и продажба на тютюневи и свързани с тях изделия (A7-0276/2013 - Linda McAvan) (гласуване)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Рамка за 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański) (гласуване)
P7_CRE-REV(2014)02-05
сряда, 5 февруари 2014 г.
html 
Продоволствената криза, измамите в рамките на хранителната верига и борбата срещу тях (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
P7_CRE-REV(2014)01-14
вторник, 14 януари 2014 г.
html 
Мед (разискване)
P7_CRE-REV(2014)01-14
вторник, 14 януари 2014 г.
html 
Мед (разискване) (2)
P7_CRE-REV(2014)01-14
вторник, 14 януари 2014 г.
html 
Механизъм за гражданска защита (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)
P7_CRE-REV(2013)12-10
вторник, 10 декември 2013 г.
html 
Производство, представяне и продажба на тютюневи и свързани с тях изделия (разискване)
P7_CRE-REV(2013)10-08
вторник, 8 октомври 2013 г.
html 
1 2 3 4 5
Правна информация