Разисквания
46 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Sommer Renate"  
1 2 3 4 5
Разрешени здравни претенции за храни (разискване)
P7_CRE-REV(2013)10-07
понеделник, 7 октомври 2013 г.
html 
Застой в преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 (разискване)
P7_CRE-REV(2013)05-21
вторник, 21 май 2013 г.
html 
Доклад за напредъка на Турция през 2012 г. (B7-0162/2013) (гласуване)
P7_CRE-REV(2013)04-18
четвъртък, 18 април 2013 г.
html 
Доклад за напредъка на Турция през 2012 г. (B7-0162/2013) (гласуване) (2)
P7_CRE-REV(2013)04-18
четвъртък, 18 април 2013 г.
html 
Доклад за напредъка на Турция през 2012 г. (разискване)
P7_CRE-REV(2013)04-17
сряда, 17 април 2013 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2012)11-21
сряда, 21 ноември 2012 г.
html 
A7-0283/2012 | A7-0284/2012
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2012)09-13
четвъртък, 13 септември 2012 г.
html 
A7-0207/2012
Обяснение на вот (2)
P7_CRE-REV(2012)09-13
четвъртък, 13 септември 2012 г.
html 
A7-0069/2011
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г. (разискване)
P7_CRE-REV(2012)05-10
четвъртък, 10 май 2012 г.
html 
Възражение съгласно член 88, параграф 2 от Правилника за дейността на ЕП: „Списък на хранителните претенции“ (B7-0045/2012)
P7_CRE-REV(2012)02-02
четвъртък, 2 февруари 2012 г.
html 
1 2 3 4 5
Правна информация