Συζητήσεις
46 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Sommer Renate"  
1 2 3 4 5
Επιτρεπόμενοι ισχυρισμοί υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)10-07
Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013
html 
Αδιέξοδο σε σχέση με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Τρίτη 21 Μαΐου 2013
html 
Έκθεση προόδου 2012 για την Τουρκία (B7-0162/2013) (ψηφοφορία)
P7_CRE-REV(2013)04-18
Πέμπτη 18 Απριλίου 2013
html 
Έκθεση προόδου 2012 για την Τουρκία (B7-0162/2013) (ψηφοφορία) (2)
P7_CRE-REV(2013)04-18
Πέμπτη 18 Απριλίου 2013
html 
Έκθεση προόδου 2012 για την Τουρκία (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Τετάρτη 17 Απριλίου 2013
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2012)11-21
Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012
html 
A7-0283/2012 | A7-0284/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2012)09-13
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012
html 
A7-0207/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE-REV(2012)09-13
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012
html 
A7-0069/2011
Απαλλαγή 2010 (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)05-10
Πέμπτη 10 Μαΐου 2012
html 
Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 88, παράγραφος 2: "Κατάλογος ισχυρισμών διατροφής" (B7-0045/2012)
P7_CRE-REV(2012)02-02
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012
html 
1 2 3 4 5
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου