Rasprave
46 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Sommer Renate"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
1 2 3 4 5
Dopuštene zdravstvene tvrdnje koje se navode na hrani
P7_CRE-REV(2013)10-07
Ponedjeljak, 7. listopada 2013.
html 
Deadlock on the revision of Regulation (EC) No 1049/2001 (debate)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Tuesday, 21 May 2013
html 
2012 progress report on Turkey (B7-0162/2013) (vote)
P7_CRE-REV(2013)04-18
Thursday, 18 April 2013
html 
2012 progress report on Turkey (B7-0162/2013) (vote) (2)
P7_CRE-REV(2013)04-18
Thursday, 18 April 2013
html 
2012 progress report on Turkey (debate)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Wednesday, 17 April 2013
html 
Explanations of vote
P7_CRE(2012)11-21
Wednesday, 21 November 2012
html 
A7-0283/2012 | A7-0284/2012
Explanations of vote
P7_CRE(2012)09-13
Thursday, 13 September 2012
html 
A7-0207/2012
Explanations of vote (2)
P7_CRE(2012)09-13
Thursday, 13 September 2012
html 
A7-0069/2011
Discharge 2010 (debate)
P7_CRE(2012)05-10
Thursday, 10 May 2012
html 
Objection pursuant to Rule 88(2): ‘List of nutrition claims’ (B7-0045/2012)
P7_CRE(2012)02-02
Thursday, 2 February 2012
html 
1 2 3 4 5
Pravna obavijest