Rozpravy
Výsledky: 46 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Sommer Renate"  
1 2 3 4 5
Povolené zdravotné tvrdenia o potravinách (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)10-07
Pondelok, 7. októbra 2013
html 
Zablokovanie revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001 (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Utorok, 21. mája 2013
html 
Správa o pokroku Turecka za rok 2012 (B7-0162/2013) (hlasovanie)
P7_CRE-REV(2013)04-18
Štvrtok, 18. apríla 2013
html 
Správa o pokroku Turecka za rok 2012 (B7-0162/2013) (hlasovanie) (2)
P7_CRE-REV(2013)04-18
Štvrtok, 18. apríla 2013
html 
Správa o pokroku Turecka za rok 2012 (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Streda, 17. apríla 2013
html 
Vysvetlenia hlasovania
P7_CRE-REV(2012)11-21
Streda, 21. novembra 2012
html 
A7-0283/2012 | A7-0284/2012
Vysvetlenia hlasovania
P7_CRE-REV(2012)09-13
Štvrtok, 13. septembra 2012
html 
A7-0207/2012
Vysvetlenia hlasovania (2)
P7_CRE-REV(2012)09-13
Štvrtok, 13. septembra 2012
html 
A7-0069/2011
Absolutórium za rok 2010
P7_CRE-REV(2012)05-10
Štvrtok, 10. mája 2012
html 
Námietka podľa článku 88 ods. 2: Zoznam výživových tvrdení (B7-0045/2012)
P7_CRE-REV(2012)02-02
Štvrtok, 2. februára 2012
html 
1 2 3 4 5
Právne oznámenie