Разисквания
8 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Lechner Kurt"  
Наследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство (A7-0045/2012 - Kurt Lechner) (гласуване)
P7_CRE-REV(2012)03-13
вторник, 13 март 2012 г.
html 
Наследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство (разискване)
P7_CRE-REV(2012)03-12
понеделник, 12 март 2012 г.
html 
Наследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство (разискване) (2)
P7_CRE-REV(2012)03-12
понеделник, 12 март 2012 г.
html 
Изменение на Директиви 89/666/ЕИО, 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри (разискване)
P7_CRE-REV(2012)02-13
понеделник, 13 февруари 2012 г.
html 
Изменение на Директиви 89/666/ЕИО, 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри (разискване) (2)
P7_CRE-REV(2012)02-13
понеделник, 13 февруари 2012 г.
html 
Правата на потребителите (разискване)
P7_CRE(2011)03-23
сряда, 23 март 2011 г.
html 
Взаимно свързване на търговските регистри (кратко представяне)
P7_CRE(2010)09-06
понеделник, 6 септември 2010 г.
html 
Взаимно признаване на професионалните квалификации (разискване)
P7_CRE(2009)12-17
четвъртък, 17 декември 2009 г.
html 
Правна информация