Rozpravy
Výsledky: 8 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Lechner Kurt"  
Súdna príslušnosť, rozhodné právo, uznávanie a výkon rozhodnutí a verejných listín v oblasti dedenia a zavedenie európskeho dedičského osvedčenia (A7-0045/2012 – Kurt Lechner) (hlasovanie)
P7_CRE-REV(2012)03-13
Utorok, 13. marca 2012
html 
Dedenie a európskeho dedičské osvedčenie (rozprava)
P7_CRE-REV(2012)03-12
Pondelok, 12. marca 2012
html 
Dedenie a európskeho dedičské osvedčenie (rozprava) (2)
P7_CRE-REV(2012)03-12
Pondelok, 12. marca 2012
html 
Prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností (rozprava)
P7_CRE-REV(2012)02-13
Pondelok, 13. februára 2012
html 
Prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností (rozprava) (2)
P7_CRE-REV(2012)02-13
Pondelok, 13. februára 2012
html 
Práva spotrebiteľov (rozprava)
P7_CRE(2011)03-23
Streda, 23. marca 2011
html 
Prepojenie obchodných registrov (krátke prednesenie)
P7_CRE(2010)09-06
Pondelok, 6. septembra 2010
html 
Vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií (rozprava)
P7_CRE(2009)12-17
Štvrtok, 17. decembra 2009
html 
Právne oznámenie