Разисквания
171 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2012)12-11
вторник, 11 декември 2012 г.
html 
A7-0249/2012
Обяснение на вот (2)
P7_CRE-REV(2012)12-11
вторник, 11 декември 2012 г.
html 
A7-0388/2012
Обяснение на вот (3)
P7_CRE-REV(2012)12-11
вторник, 11 декември 2012 г.
html 
A7-0340/2012
Обяснение на вот (4)
P7_CRE-REV(2012)12-11
вторник, 11 декември 2012 г.
html 
A7-0373/2012
Основните права в Европейския съюз (2010—2011 г.) (разискване)
P7_CRE-REV(2012)12-11
вторник, 11 декември 2012 г.
html 
Минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (разискване)
P7_CRE-REV(2012)09-11
вторник, 11 септември 2012 г.
html 
Настоящо управление на сектора на захарта (разискване)
P7_CRE-REV(2012)09-11
вторник, 11 септември 2012 г.
html 
Резултати от посещението на делегацията на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Сицилия и Лампедуза. (разискване)
P7_CRE-REV(2012)05-09
сряда, 9 май 2012 г.
html 
Споразумение между САЩ и ЕС относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (разискване)
P7_CRE-REV(2012)04-19
четвъртък, 19 април 2012 г.
html 
Събиране на семейството на граждани на трети държави, пребиваващи в Европейския съюз (разискване)
P7_CRE-REV(2012)02-16
четвъртък, 16 февруари 2012 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация