Разисквания
171 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Moraes Claude"  
16 17 18
Скандал поради подслушвания в България (разискване)
P7_CRE(2011)02-15
вторник, 15 февруари 2011 г.
html 
Разходи във връзка с разглеждането на заявленията за предоставяне на убежища в държавите-членки (разискване)
P7_CRE(2011)01-19
сряда, 19 януари 2011 г.
html 
Трафик на хора (разискване)
P7_CRE(2010)12-14
вторник, 14 декември 2010 г.
html 
Създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (разискване)
P7_CRE(2010)12-13
понеделник, 13 декември 2010 г.
html 
Единна процедура за подаване на заявление за разрешение за пребиваване и работа (разискване)
P7_CRE(2010)12-13
понеделник, 13 декември 2010 г.
html 
Разширяване на обхвата на Директива 2003/109/ЕО до лица, ползващи се с международна закрила
P7_CRE(2010)12-13
понеделник, 13 декември 2010 г.
html 
Разширяване на обхвата на Директива 2003/109/ЕО до лица, ползващи се с международна закрила (2)
P7_CRE(2010)12-13
понеделник, 13 декември 2010 г.
html 
Споразумение за реадмисия между Европейската общност и Пакистан - Споразумения за реадмисия между Общността и трети страни (разискване)
P7_CRE(2010)09-20
понеделник, 20 септември 2010 г.
html 
Положението на ромите в Европа (разискване)
P7_CRE(2010)09-07
вторник, 7 септември 2010 г.
html 
Споразумение между ЕС и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от ЕС до САЩ за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (разискване)
P7_CRE(2010)07-06
вторник, 6 юли 2010 г.
html 
16 17 18
Правна информация